Een maatwerkoplossing is uw goed recht. Met behulp van een advocaat of mediator van D&H

D&H Advocaten en Mediators staat sinds jaar en dag particulieren en ondernemers met raad en daad terzijde. Wij behandelen cliënten niet als een nummer, maar geven persoonlijke aandacht. D&H gespecialiseerd in personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, omgang, verdeling, afstamming), arbeidsrecht, huurrecht, incasso's en bouwrecht.

Uw zaak, onze zorg!

Adviseren en procederen

U bent gescheiden, maar er is niet(s) verdeeld. U heeft kinderen, maar de zorgregeling loopt niet goed. Hoe moet het nu met alimentatie? U heeft een overeenkomst gesloten, maar deze wordt niet (goed) nagekomen. Hoe krijgt u voor geleverde diensten betaald? Wat nu?


Met raad en daad
D&H Advocaten en Mediators zoekt samen met u naar mogelijkheden om voor het geschil op passende wijze een oplossing te vinden. Hierbij staat overleg voorop. Soms is procederen onvermijdelijk, ook dan staat D&H Advocaten en Mediators voor u klaar!


Samen scheiden

Scheiden is samenwerken. D&H Advocaten en Mediators is een erkend VFAS-scheidingsbemiddelaarkantoor. De VFAS is de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Daarnaast is D&H Advocaten en Mediators aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Natuurlijk begeleiden wij ook ‘scheidingen oude stijl’ waarbij iedere (ex)partner een eigen advocaat heeft.

Maak direct een afspraak

Bemiddelen

Bemiddeling levert vaak een bevredigender resultaat op dan een uitspraak van de rechter. Zelfs in de meest netelige situaties. Bij bemiddeling heeft u immers zélf invloed op de uitkomst. U moet er dan wel voor openstaan om met elkaar te praten en actief te zoeken naar een oplossing. D&H Advocaten en Mediators gebruikt alle bemiddelingstechnieken om partijen tot een regeling te laten komen.

D&H Advocaten en Mediators bemiddelt bij vele soorten meningsverschillen, zakelijk en privé. D&H Advocaten en Mediators is aangesloten bij VFAS, de vereniging voor speciaal opgeleide en gecertificeerde scheidingsadvocaten/-bemiddelaars. Daarnaast is het  kantoor aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Specialisaties van D&H Advocaten en Mediators

D& H Advocaten en Mediators is gespecialiseerd in:

  • Personen- en familierecht: echtscheiding(smediation), verbreking samenwoning, alimentatie, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning
  • Verbintenissenrecht
  • Algemene praktijk civielrecht

* deze rechtsgebieden zijn geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten, waardoor de verplichting bestaat om elk kalenderjaar volgens de normen 10 opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied te behalen

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij mensen zélf hun conflict oplossen, met hulp van een mediator als neutrale bemiddelaar. De mediator brengt de communicatie weer op gang en begeleidt de onderhandelingen.