Een maatwerkoplossing is uw goed recht. Met behulp van een advocaat of mediator van D&H

D&H staat sinds jaar en dag particulieren en ondernemers met raad en daad terzijde. Cliënten zijn geen (dossier). Persoonlijke aandacht, daar gaat het om!  D&H is bij uitstek  gespecialiseerd in personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie, omgang, verdeling, afstamming) en mediation (bemiddeling).

Uw zaak, onze zorg!

Adviseren en procederen

U bent gescheiden, maar er is niet(s) verdeeld. U heeft kinderen, maar de zorgregeling loopt niet goed. Hoe moet het nu met alimentatie? U heeft een overeenkomst gesloten, maar deze wordt niet (goed) nagekomen. Hoe krijgt u voor geleverde diensten betaald? Wat nu? 


D&H is er voor particulieren en ondernemers. 


Indien u aan de voorwaarden voldoet kan D&H een aanvraag indienen voor gefinancierde rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl). U betaalt dan een eigen bijdrage in de kosten. Dit is voor mediation extra aantrekkelijk omdat lage eigen bijdragen gelden. 


Samen scheiden

Als de relatie is verbroken: scheiden is samenwerken. Niet alleen als je getrouwd bent, maar ook een geregistreerd partnerschap hebt gesloten of samenwoont. Zeker als er kinderen zijn, want ouders kunnen niet scheiden. Partners wel.  

Mr. Sjaak Hissink is een erkend VFAS-scheidingsbemiddelaar. De VFAS is de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Daarnaast is hij aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Natuurlijk begeleidt mr. Sjaak Hissink ook nog ‘scheidingen oude stijl’ waarbij iedere (ex)partner een eigen advocaat heeft. Overleg staat wel steeds voorop. Lukt het echt niet om er samen uit te komen, dan komt de bijna 30-jarige proceservaring natuurlijk wel goed van pas.

Maak direct een afspraak

Bemiddelen

Bemiddeling levert vaak een bevredigender resultaat op dan een uitspraak van de rechter. Zelfs in de meest netelige situaties. Bij bemiddeling heeft u immers zélf invloed op de uitkomst. U moet er dan wel voor openstaan om met elkaar te praten en actief te zoeken naar een oplossing. D&H gebruikt alle bemiddelingstechnieken om partijen tot een regeling te laten komen.

D&H bemiddelt bij vele soorten meningsverschillen, zakelijk en privé. D&H (mr. Sjaak Hissink) is aangesloten bij VFAS, de vereniging voor speciaal opgeleide en gecertificeerde scheidingsadvocaten/-bemiddelaars. Daarnaast is het  kantoor aangesloten bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Er worden strenge eisen gesteld aan opleiding en aan het onderhouden van kennis en vaardigheden. 

Specialisaties van D&H

Mr.  Hissink is advocaat en mediator gespecialiseerd in het personen- en familierecht, zoals : echtscheiding(smediation), verbreking samenwoning, alimentatie, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning*.

 

* dit rechtsgebied is geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten, waardoor de verplichting bestaat om elk kalenderjaar volgens de normen 10 opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied te behalen


Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij mensen zélf hun conflict oplossen, met hulp van een mediator als neutrale bemiddelaar. De mediator brengt de communicatie weer op gang en begeleidt de onderhandelingen.