Uw zaak, onze zorg!

Elk juridisch probleem kent meerdere kanten en verdient een maatwerk antwoord. D&H geeft u en uw zaak alle aandacht. Het vinden van de beste oplossing, zowel zakelijk als persoonlijk, is het uitgangspunt.

D&H

advocatuur en mediation

Wat is het beste moment om naar een advocaat of mediator te stappen? Als alles uit de hand is gelopen? Dat kan, maar liever eerder. Goed en tijdig advies kan veel leed besparen.

Adviseren, procederen en bemiddelen
D&H zoekt voor u de meest geschikte oplossing voor uw problemen. Ook als het nog geen rechtszaak is. Juist dan. D&H adviseert, procedeert en bemiddelt in veel verschillende zaken, zowel zakelijk als privé. In de rechtszaal, maar bij voorkeur daarbuiten.

Advocaat nieuwe stijl
D&H heeft zich ontwikkeld van een traditioneel advocatenkantoor (en vurige pleitbezorger in de rechtszaal) tot een advocaat nieuwe stijl waarbij proactief wordt gehandeld en de nadruk ligt op het bereiken van een regeling in overleg, eventueel via bemiddeling. Kan een procedure echt niet worden voorkomen, dan komt de jarenlange proceservaring van pas en is D&H uw pleitbezorger. D&H onderhoudt korte lijnen en doet niet ingewikkeld. Gedegen juridisch advies, goede bereikbaarheid en een snelle respons kenmerken de werkwijze  D&H.

Met de tussenkomst van D&H lost u vaker meningsverschillen op, zonder dat het een langdurige en kostbare rechtszaak wordt. “Liever adviseren en bemiddelen dan procederen” is het uitgangspunt. Komt het toch op procederen aan? Dan staat D&H achter en naast u. 
Vrijblijvend kennismaken: gratis oriënterend gesprek

Heeft u een vraag ? Neem direct contact op met  D&H . Bel 013 - 544 10 20 of vul het contactformulier in. Een eerste gesprek van een half uur is altijd gratis en vrijblijvend. D&H is door heel Nederland actief. 

 

NIEUW!!!!

 

INDEXERING ALIMENTATIE 2024 bekend: de kinderalimentatie (en partneralimentatie indien dat zo is overeengekomen) wordt met ingang van 1 januari 2024 met 6,2 % verhoogd.    


Vanaf 2020: termijn partneralimentatie ingekort!

Vanaf 2020 is de de duur van de partneralimentatie ingekort. Voor echtscheidingsprocedures (ook in geval van geregistreerde partnerschappen) die vanaf 2020 zijn gaan lopen hoeft er aan de ex-partner nog maar maximaal 5 jaar lang partneralimentatie te worden betaald. Er zijn echter
uitzonderingen op de nieuwe hoofdregel. 

Eerste uitzondering:

 

heeft het huwelijk tenminste 15 jaar geduurd en duurt het korter dan 10
jaar voordat de AOW-leeftijd wordt bereikt, dan geldt een maximale
alimentatietermijn van 10 jaar. Dit betekent dat vanaf 2020 alle 50-plussers
recht hebben op 10 jaar partneralimentatie als zij minimaal 15 jaar getrouwd
zijn geweest.

Tweede uitzondering:

indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren en een kind is jonger dan 12,
dan is de alimentatietermijn maximaal 12 jaar. De alimentatie stopt wel als het
jongste kind 12 wordt.

De rechter houdt de mogelijkheid in geval van bijzondere omstandigheden af
te wijken van de wettelijke alimentatieduur. 

Bent u al gescheiden of zijn er afspraken over alimentatie gemaakt dan
gelden de oude regeling (termijn) of de reeds gemaakte afspraken. Soms is het evenwel
mogelijk ook deze te herzien.

Benieuwd wat bovenstaande voor uw situatie betekent of kan betekenen? Maak
vrijblijvend een afspraak met mr. Sjaak Hissink en vul het contactformulier in.

 

Co-ouderschap bij huisdieren?

In Spanje wel!

 

Ik maak geregeld mee dat stellen die uit elkaar gaan steggelen over "wie de hond toegewezen krijgt". Want ook voor een huisdier heeft een scheidng gevolgen. Je komt er dan niet met "ik heb net zoveel rechten als jij" als de wet er niets over bepaalt. In Spanje hebben ze de oplossing: daar wordt het belang van het huisdier vooropgesteld en is gedeelde voogdij van de baasjes nu het uitgangspunt en is co-ouderschjap mogelijk na een scheiding.

 

Iets voor Nederland?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediators in Tilburg

 

  • Hissink Advocatuur en Mediation
  • mr. J.C. (Sjaak) Hissink, advocaat en mediator 
  • E-mail: hissink@d-hadvocaat.nl
  • Tel: 013-5441020
  • KvK nr. 88906655
  • BTW nr. 1292.58.44.B.01
  • Bankrekeningnummer:
    • NL41INGB 0778382087 t.n.v. Hissink Advocatuur en Mediation 
  • het kantoor heeft geen derdenrekening

 

Wilt u advies van een advocaat of mediator of een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 

Maak direct een afspraak

 Alimentatiecheck

Laat beoordelen of de kinderalimentatie aangepast moet worden. Hiervoor geldt een speciaal tarief van € 200,00 (excl. btw). Informeer naar de voorwaarden en lees vooral verder.


De Hoge Raad heeft al in 2015 bepaald dat bij de berekening van de kinderalimentatie een kindgebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt niet mag worden afgetrokken van de kosten van het kind maar moet worden opgeteld bij het inkomen van die ouder. Nog steeds kom ik beslissingen tegen die niet op dit uitgangspunt zijn gebaseerd.


Wat kan dat voor u betekenen?


De uitspraak is een direct gevolg van de met ingang van 1 januari 2015 opgetreden versobering van het aantal kindregelingen. Voor veel alleenstaande ouders met een kindgebonden budget betekende de wijziging een verhoging met een zogenaamde “alleenstaande ouderkop”. Het daarmee gemoeide bedrag kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Dit kon er zelfs toe leiden, dat het bedrag dat een alleenstaande ouder van de overheid ontvangt hoger is dan de kosten van de kinderen op het moment van het uiteengaan van hun ouders (hun behoefte). Hierdoor kon het zo zijn dat de door de andere ouder verschuldigde kinderalimentatie aanzienlijk lager werd, soms zelfs geheel verviel. De Hoge Raad heeft met de uitspraak duidelijkheid gegeven in een maandenlange discussie: het gehele kindgebonden budget is niet van invloed op de kosten van de kinderen (hun behoefte, die afhankelijk is van de hoogte van het netto besteedbaar gezinsinkomen op moment waarop de ouders uit elkaar gingen/gaan), maar vermeerdert het inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt, waarmee het aandeel van die ouder in de kosten van de kinderen kan stijgen en het aandeel van de andere ouder (meestal de vader) kan dalen.

Kinderalimentatie is altijd een momentopname en afhankelijk van tal van omstandigheden. Uiteraard zijn persoonlijke omstandigheden van belang (werk en inkomen, stiefouderschap (nog wel, want dat gaat wellicht ook veranderen)). Beslissingen met fiscale en inkomensgevolgen die de overheid neemt werken ook door in de kinderalimentatie, zo laat de huidige discussie zien. Een eerder gegeven beslissing over kinderalimentatie kan gewijzigd worden wanneer de omstandigheden zijn gewijzigd. Dat geldt ook voor een door de ouders zelf gemaakte afspraak.


Bij tijd en wijle een eerder getroffen scheidingsregeling/kindregeling tegen het licht laten houden, kan geen kwaad. Niets is immers zo veranderlijk als uw leven en de fase waarin zich dat bevindt. Ook daarvoor kunt u bij D&H terecht. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is altijd mogelijk en bovendien geheel gratis!


Dat geldt ook indien u meent dat een partneralimentatie moet worden herzien. 


Een alimentatiecheck tegen een speciaal actietarief van € 200,00 (excl. BTW) zet u vaak al op het goede spoor. Menigeen heeft al een alimentatiecheck laten uitvoeren en deze gaf vaak een verrassende uitkomst! Vraag naar de voorwaarden.


Wanneer u denkt dat u te weinig (zeker wanneer de alimentatie is overeengekomen vastgesteld vóór 9 oktober 2015) kinderalimentatie ontvangt of juist te veel betaalt, dan wel dat een partneralimentatie moet worden herzien, maak dan van dit arrangement gebruik en neem contact op:

mr. Sjaak Hissink

hissink@d-hadvocaat.nl